Czytasz wiadomości wyszukane dla frazy: pole koła

Temat: Zadanie z matematyki
Dam 50 diamentów za zrobienie zadań z matematyki.

1.Oblicz długość okręgu o promieniu - podaj wynik dokładny

a) 12 cm
b) 2,5 m
c) 1 i jedna cwarta (1,25) dm
d) 4,15 cm

2. Oblicz z dokładnością do 0,1 cm długość okręgu o średnicy

a) 4cm
b) 3,2 cm
c) 2 i jedna druga (2,5) cm
d) 21,6 cm

3. Oblicz pole koła o średnicy

a) 10 m
b) 6 m
c) 2 i jedna trzecia km

4. Oblicz pole koła o obwodzie

10 PI cm / PI to 3,14

5. Oblicz długości wyrożnionych łuków oraz pole zacieniowanych wycinków

a) 135 stopni i promień 4 cm

b) 75 stopni i promień 3,6

c) 330 stopni i promień trzy czwarte
Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Zadanie z matematyki
przeceez te zadania to banał
wystarczy wzory znać

na pole koła

IIr(kwadrat)

na długosc okregu

2IIr

na dlugosc łuku

x/360*2IIr

wycinek koła

x/360*IIr(kwadrat) x to stopnie
Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Eli Algorytmy
Witam

Znajomy potrzebuje zrobic zadanie o treści:

Przedstaw w postaci schematu blokowego zadanie:
Wprowadź dowolną liczbę rzeczywistą . Gdy jest dodatnia, obliczaj pole koła o promieniu równym tej liczbie. Dla ujemnej podawaj jej wartość bezwzględną, a dla równej zero- drukuj napis "równa zero"
Wskazówka: Pamiętaj, zeby przed zakończeniem algorytmu wyprowadzić wyniki.

Skonstruuj schemat blokowy algorytmu spradzającego, czy z trzech wprowadzanych liczb naturalnych a,b,c można zbudować trójkąt.
Wskazówka: Przypomnij sobie z matematyki warunek istnienia trójkąta.
Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Matma - Zadania
1. Oblicz pole koła opisanego na trójkącie równobocznym o boku długości 8cm.

2. Na okręgu o promieniu 2 opisano trójkąt prostokątny. Jedna z jego przyprostokątnych ma długość 5. Oblicz pole tego trójkąta.

3. W okrąg wpisano trójkąt ABC. Kąt CAB ma miarę 50 stopni, a kąt ABC ma miarę 60 stopni. Przez punkt C poprowadzono styczną do okręgu. Styczna ta przecina przedłużenie boku AB w punkcie D. Oblicz miarę kąta ADC.

Poproszę o pełne rozwiązania i obliczenia. Bardzo mi na tym zależy.
Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: EGZAMIN !!!!!!
Wzory matematyczne obowiązujące w gimazjum:

WZORY MATEMATYKA

POLE PROSTOKĄTA
P = a * B
POLE KWADRATU
P = a*a
POLE RÓWNOLEGŁOBOKU
P = a * h
PLE ROMBU
P = (e * f) :2
POLE TRÓJKATA
P = ( a * h ) :2
POLE TRAPEZU
P = (a b) *h :2

WZORY SKRÓCONEGO MNOZENIA
Kwadrat sumy (a b)2 = a2 2ab b2
Kwadrat różnicy (a ? b)2 = a2 ? 2ab b2
Różnica kwadratów a2 ? b2 = (a ? b) * (a b)

WZORY TRÓJKATA RÓWNOBOCZNEGO

h= a * pierwiastek z 3 : 2
P= a2 * pierwiastek z 3 :2

DŁUGOŚĆ OKRĘGU
l = 2?r
POLE KOŁA
P = ?r2
DŁUGOŚĆ ŁUKU
l = alfa/360 stopni * 2?r
POLE WYCINKA KOŁA
P = alfa /360 stopni * ?r2

OBJĘTOŚĆ GRANIASTOSŁUPA
V = Pp * H
POLE POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ
Pc = 2Pp Pb

OBJETOŚĆ OSTROSŁUPA
V = ?Pp * H
POLE POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ OSTROSŁUPA
Pc = Pp Pb

OBJĘTOŚĆ WALCA
V = ?r2 * H
POLE POWIERZCHNI WALCA
Pc = 2 * ?r2 2?rH

OBJĘTOŚĆ STOŻKA
V = ? ?r2 * H
POLE CAŁKOWITE STOŻKA
Ppb = ?rl
Pc = ?r2 ?rl

OBJĘTOŚĆ KULI
V= 4/3 ?r3
POLE POWIERZCHNI KULI
P = 4 ?r2
Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Matma
Mam problem z zadaniami:

Promień koła opisanego na trójkącie równobocznym jest równy 4V3.Oblicz pole tego trójkąta (legenda 4V3 - 4 pierwiastki z 3)

i

Obwód trójkąta foremnego ma 24 cm.Oblicz pole koła opisanego na tym trójkącie i wpisanego w ten trójkąt

Ma ktoś jakieś propozycje jak to rozwiązać? bo ja tracę głowę przy takich zadaniach...
Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: turbo pascal
uses crt;
var a,b,r,ob1:integer;
pole1,pole2,ob2:real;
begin
clrscr;
writeln('Podaj pierwszy bok prostokata: '); readln(a);
writeln('Podaj drugi bok prostokata: '); readln(b);
writeln('Podaj promień koła: '); readln(r);
pole1:=a*b;
ob1:=2*a+2*b;
pole2:=3.14*r*r;
ob2:=2*3.14*r;
writeln('Pole kola wynosi: ',pole2:0:2);
writeln('obwód kola wynosi: ',ob2:0:2);
writeln('Pole wynosi: ', pole1:0:2);
writeln('Obwod wynosi: ',ob1);

readln;
end.


Cały program. Zapisz, skompiluj, uruchom w pascalu, zamknij pascala i już masz plik *.exe.


Pomogłem? PLUS
Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: zadanie matma 2 gimnazjum
1)Pole pierwszego kwadratu po wycieciu = pole kwadratu - 4xpole koła.
pole kwadratu = 12cm*12cm=144cm2
pole koła = pi x r2
r = bok kwadratu : 4 = 3cm
pole koła = 9pi = 28,26cm2

pole pierwszego kwadratu po wycieciu = 144cm2 - 4 x 28,26cm2 = 30,96cm2

Pole drugiego kwadratu po wycieciu = pole kwadratu - pole duzego kola
Pole kwadratu = 144cm2
r duzego kola = 12cm : 2 = 6cm
pole duzego kola = 36pi = 113,04cm2

Pole drugiego kwadratu po wycieciu = 144cm2 - 113,04cm2 = 30,96cm2

2) tak samo jak 1 tylko za bok kwadratu podstaw 16cm:) Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: zadanie matma 2 gimnazjum
pole kwadratu = 16cm*16cm=256cm2
pole koła = pi x r2
r = bok kwadratu : 4 = 4cm
pole koła = 16pi = 50,24cm2

pole pierwszego kwadratu po wycieciu = 256cm2 - 4 x 50,24cm2 = 55,04cm2


Pole drugiego kwadratu po wycieciu = pole kwadratu - pole duzego kola
Pole kwadratu = 256cm2
r duzego kola = 16cm : 2 = 8cm
pole duzego kola = 64pi = 200,96cm2

Pole drugiego kwadratu po wycieciu = 256cm2 - 200,96cm2 = 55,04cm2

No i tak samo jak poprzednio pola wychodza równe.
Pozdro Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: matma
Witam,
mam do was wielką prosbe chodzi o wykonanie zadania z matematyki.
oto treść.

W kole narysowano dwa promienie tworzące kąt 120*. Konce tych promieni są jednocześnie koncami cięciiwy o dlugości 4pierwiastek z 3. Oblicz pole koła.

Proszę o pomoc. Bardzo mi na tym zadaniu zależy.

Duzy plus czeka.

Pozdrawiam Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Pomocy. Praca domowa z programowania
program pk;
uses crt;
var r,pk : integer;begin
clrscr;
writeln('Podaj dlugosc promienia kola: ');
read(r);
pk:=pi*r*r;
writeln('Pole kola wynosi: ',pk,');
writeln;
end.

chyba tak pisalem na szybko
Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: matma pomoc (+)
Pole koła = pi * r^2 (3,14 * r^2)

^2 ornacza kwadrat - dwójka na górze

zad. 4

a) P= 78,5 cm^2

P= pi * r^2 / : pi
P : pi = r^2

78,5 : 3,14 = 25 = r^2

r = pierwiastek z 25
r = 5, więc średnica = 10 cm


b) P= 379,94 cm^2

- i tak jak w pkt. a

379,94 : 3,14 = 121 = r^2

r = pierwiastek z 121
r = 11, więc średnica = 22 cm

Zad. 3

Pole koła = pi * r^2

obwód koła = 2r * pi

a) ob = 14 pi cm

więc r = 7 cm

P = pi r^2
P = 3,14 * 7*7
P = 3,14 * 49
P = 153,86 cm^2

b) ob = 1,2 pi cm

więc r = 0,6 cm

P = 3,14 * 0,6*0,6
P = 3,14 * 0,36
P = 1,1304 cm^2

c) ob = 0,8 pi cm

więc r = 0,4 cm

P = 3,14 * 0,4*0,4
P = 3,14 * 0,16
P = 0,5024 cm^2


Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: ZADANIA Z MATEMATYKI POMUSZCIE!!!
W RÓNOLEGŁOBOKU DANE SĄ boki: a=8cm, b=12cm i kąt między nimi 30(stopni) oblicz pole rónoległoboku, oraz wysokość h z indeksem małym a

w trójkącie równobocznym dana jest wysokości h=10pierwiastków z 3. oblicz pole koła opisanego na tym trójkącie.

piszcie Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: zadania z matematyki
Witam. Mam taki problem. Mam na piątek do rozwiązania te oto zadania. Za zrobienie ty wszystkich zadań jestem w stanie dać 10 diamentów.

1 Oblicz pole koła o obwodzie 9π cm.
2 Helikopter leci 18 km na północ, potem 24 km na zachód po czym ląduje na lotnisku. Jak daleko od miejsca startu jest lotnisko?
3 tłuszcz stanowi 6% masy ryzu. Ile gramów tłuszczu zawiera 25-gramowa
porcja ryżu?
4 długośc placu jest 2m krótsza od podwojonej jego szerokości. na ogrodzenie placu potrzebne jest 26 m siatki. jakie wymiary ma ten plac?
5 obwód rombu jest równy 18,8 cm. oblicz długość promienia okręgu wpisanego w ten romb, jesli wiadomo, ze wysokosc rombu tworzy z jego bokiem kąt 30 stopni.
6 własciciel sklepu kupił w hurtowni 200 kg jabłek i rozwiózł je do swoich trzech sklepów proporcjonalnie do liczb 2, 3 i 5. ile kg jabłek otrzymał każdy sklep?
7 jezioro o powierzchni 6 ha zajmuje na mapie pole 6 cm2. jaka jest skala mapy ?

PS najlepiej piszcie na PW Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: pascal
Radze przeczytac troche kursow.. Skoro na tym sie kladziesz.
Powiedzmy ze to powinno byc tak.

program pola_kola;
var
r: real;
begin
write('Podaj r: ');
readln(r);
writeln('Pole kola wynosi', pi*r*r:8:3>;
readln;
end. Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Praca domowa z matematyki
Antom zrobił źle
przez PI nie pomnożył "r" czyli promień tylko "L" obwód okręgu

jego wzór wygląda tak
P="PI"*L do 2

prawidłowo
P="PI"*r do 2

żeby zrobić to zadanie musisz najpierw z obwodu okręgu wyliczyć promień
a potem przystąpić do wzorów na pole koła

wzór na długość okręgu L=2"PI"r
teraz go przekształcić i wyliczyć "r"

i podstawić do wzoru na pole koła a potem pomnożyć przez 2 bo okręgi są dwa i trzeba wyliczyć oba pola

jeśli pomogłem daj + Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Proste zadania matematyczne

trojkat rownoboczny ma bok 12 cm oblicz pole i obwod koła opisanego na trojkacie i jeszcse b: pole i obwod koła wpisanego w ten trojkat i to z talesa masz obliczyc
Jak z Talesa? To sie liczy z zależności w trójkącie równobocznym, promień dużego koła to 2/3h, a małego 1/3h, h - wysokość trójkąta. Wzór na wysokośc w trójkącie równobocznym h=a * pierwiastek z 3/2 (a - bok w tym przypadku 12cm). Potem liczysz promienie i z wzory na pole koła i obwód liczysz.

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: MATA
Wysokość w trójkącie równobocznym oblicza się ze wzoru:
h=a√3/2

Promień tego okręgu stanowi 2/3 wysokości:
r=2/3h

h=8√3/2=4√3

r=2/3*4√3=8√3/3

Pole koła to Pi*r^2

P=Pi*(8√3/3)^2 = Pi* 64/3
Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: bardzo łatwy plus
POLE PROSTOKĄTA
P = a * B
POLE KWADRATU
P = a*a
POLE RÓWNOLEGŁOBOKU
P = a * h
PLE ROMBU
P = (e * f) :2
POLE TRÓJKATA
P = ( a * h ) :2
POLE TRAPEZU
P = (a b) *h :2

WZORY SKRÓCONEGO MNOZENIA
Kwadrat sumy (a b)2 = a2 2ab b2
Kwadrat różnicy (a ? b)2 = a2 ? 2ab b2
Różnica kwadratów a2 ? b2 = (a ? b) * (a b)

WZORY TRÓJKATA RÓWNOBOCZNEGO

h= a * pierwiastek z 3 : 2
P= a2 * pierwiastek z 3 :2

DŁUGOŚĆ OKRĘGU
l = 2?r
POLE KOŁA
P = ?r2
DŁUGOŚĆ ŁUKU
l = alfa/360 stopni * 2?r
POLE WYCINKA KOŁA
P = alfa /360 stopni * ?r2

OBJĘTOŚĆ GRANIASTOSŁUPA
V = Pp * H
POLE POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ
Pc = 2Pp Pb

OBJETOŚĆ OSTROSŁUPA
V = ?Pp * H
POLE POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ OSTROSŁUPA
Pc = Pp Pb

OBJĘTOŚĆ WALCA
V = ?r2 * H
POLE POWIERZCHNI WALCA
Pc = 2 * ?r2 2?rH

OBJĘTOŚĆ STOŻKA
V = ? ?r2 * H
POLE CAŁKOWITE STOŻKA
Ppb = ?rl
Pc = ?r2 ?rl

OBJĘTOŚĆ KULI
V= 4/3 ?r3
POLE POWIERZCHNI KULI
P = 4 ?r2 Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: wzory z matmy
Na pole kwadratu AxA
Na pole prostokąta AxB
Na pole trapezu (a+b)xh
2
Na pole koła TT r do kwadratu
Na pole walca Pc= TTr kwadrat + TTr x2
Na pole rąbu r razy f
2
Na pole równoległoboku a razy h Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: wzory z matmy

Na pole kwadratu AxA
Na pole prostokąta AxB
Na pole trapezu (a+b)xh
2
Na pole koła TT r do kwadratu
Na pole walca Pc= TTr kwadrat + TTr x2
Na pole rąbu r razy f
2
Na pole równoległoboku a razy h


Huahahuhas , jak coś to rombu ; ]

@topic:

Wszystko masz w książce od Matmy -,- szukać Ci się nie chce ?
Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Jutro zaliczenie z matmy, blagam o pomoc, plusy dla kazdego
4.
1km2= 1000m * 1000m = 1000000m2

3,8*10^13 km2 = 3,8* 10^13 * 1000000 = 3,8* 10^18 m2

5.
Średnica koła = 10cm
Promień koła = 5 cm

Pole koła = pi*r^2 = pi*5^2 = 25pi cm2
Pole kwadratu = 10^2 = 100 cm2

Odpady = 100 - 25pi (tu musimy wyliczyć ile to jest 25pi)
więc 25* 3,14 = 78,5 (cm2)

100-78,5 = 21,5 cm2 - tyle stanowią odpady

21,5/100 *100% = 21,5 %

7. Znak ustąp pierwszeństwa przejazdu ma na pewno oś symetrii i to nie jedną
Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Delphi
Kilka pomysłów mówisz?:

Temu programikowi co stworzyłeś dodaj:

1.

O programie, czyli informacje o aplikacji. Ma być wyświetlane na nowej formie i musi zawierać link do strony autora, który po kliknięciu otwiera tę stronę w przeglądarce.
KUNIEC

2.

Chowanie do traya oraz menu po kliknięciu w ikonkę (traya).
KUNIEC


3.

Zawartość pliku Readmie, który znajduje się w tym samym miejscu co Aplikacja ma być przypisana do komponentu Memo1(który jest umieszczony na formie. Memo1 ma być tylko do odczytu
KUNIEC
Napisz program matematyczny, który oblicza:
-pole koła
-długość koła
-pole czworokątów i trójkątów ( w tym zależności trojkąta np. pole trojkata rownoczocznego to (a^2V3)/4)
-i inne praktyczne rzeczy co miałeś w szkole :D

PS. Każda funkcja tego programu ma być na osobnej formie!
KUNIEC

Te funcje oraz program powinny być na twoim poziomie.


Pozdrawiam
Soyq

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Matama
zad 2

Blacha ma wymiary 20cm X 20cm X 0,2cm

Koło może więc mieć maks 20cm średnicy czyli promień 10cm
Pole koła to (Pi)10(do kwadratu) czyli 100(PI)
teraz razy grubość czyli 0,2cm
100(Pi)*0,2=20(Pi)cm(sześciennych)
teraz razy gęstość 9,98g
(Pi)*9,98=615,75gramów

pomogłem ??

edit: teraz jest dobrze
Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Pomoc w matematyce.Zadania
1.Oblicz pole kola o średnicy 6 cm .
2.Oblicz dlugość okręgu o polu 64 π
3. Oblicz dlugosc promienia okregu opisanego na kwadracie o promieniu 4cm
4.Oblicz pole sześciokąta foremnego o boku dlugosci 2 cm

Bardzo bym prosił o rozwiązanie .
ps. za każde zadanie +
Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: PODAJ WZORY !!!! MATMA SZYBKO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sorry ze pisze pod spodem ale mi sie przypomnialy wzory:P

zad.2.
Ppc=Pb+Pp
Pp- pole podstawy
Pb-suma pól ścian bocznych

v=Pp*H
H
v-objętośc ostroslupa
Pp-pole podstawy
h-wysokosc ostroslupa

zad.3
a. v=Pp*H
Pp-pole podstawy<pole koła>
V- objętosc walca
b. Ppc=Pp+Pb
Pb= TT*r*l
Ppc=TTr<kwadrat>+TTrl
r-promień
l-tworząca stożka
c. V=4*TTr<do 3>/3=4/3TTr<do3>
Ppc=4*TTr<kwadrat>

Ppc - pole powierzchni całkowitej
r-promien kuli Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: bardzo łatwy plus
POLE PROSTOKĄTA
P = a * B
POLE KWADRATU
P = a*a
POLE RÓWNOLEGŁOBOKU
P = a * h
PLE ROMBU
P = (e * f) :2
POLE TRÓJKATA
P = ( a * h ) :2
POLE TRAPEZU
P = (a b) *h :2

WZORY SKRÓCONEGO MNOZENIA
Kwadrat sumy (a b)2 = a2 2ab b2
Kwadrat różnicy (a ? b)2 = a2 ? 2ab b2
Różnica kwadratów a2 ? b2 = (a ? b) * (a b)

WZORY TRÓJKATA RÓWNOBOCZNEGO

h= a * pierwiastek z 3 : 2
P= a2 * pierwiastek z 3 :2

DŁUGOŚĆ OKRĘGU
l = 2?r
POLE KOŁA
P = ?r2
DŁUGOŚĆ ŁUKU
l = alfa/360 stopni * 2?r
POLE WYCINKA KOŁA
P = alfa /360 stopni * ?r2

OBJĘTOŚĆ GRANIASTOSŁUPA
V = Pp * H
POLE POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ
Pc = 2Pp Pb

OBJETOŚĆ OSTROSŁUPA
V = ?Pp * H
POLE POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ OSTROSŁUPA
Pc = Pp Pb

OBJĘTOŚĆ WALCA
V = ?r2 * H
POLE POWIERZCHNI WALCA
Pc = 2 * ?r2 2?rH

OBJĘTOŚĆ STOŻKA
V = ? ?r2 * H
POLE CAŁKOWITE STOŻKA
Ppb = ?rl
Pc = ?r2 ?rl

OBJĘTOŚĆ KULI
V= 4/3 ?r3
POLE POWIERZCHNI KULI
P = 4 ?r2
Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Matma...:/
Siema mam problem, mianowicie musze zrobić to zadanie, a z tego działu na matmie nic nie kaupuje:

Oblicz pole koła opisanego na trójkącie równobocznym o boku długości 8 cm.

Proszę o wszystkie potrzebne obliczenia i z góry dzięki, zadanie proste, ale musze mieć to idealnie dobrze zrobione;) Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Egzamin gimnazjalny 2008
ja też własnie pisze we wtorek ten test i polecił bym powtórzyc wszystkie wzory z fizy te najważniejsze, a z maty to pole koła obwód koła pola graniastosłupów i ostrosłupów i ich pole powieżchni. A z polaja to najlepiej powtorzyć jak sie pisze roprawkę itp

Ps. Kurcze zostało jeszcze pare dni Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Praca Domowa
Zadanie 1

Oblicz pole koła opisanego na trójkącie równobocznym o boku 9 cm

Zadanie 2

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny wynosi 3*3 cm . Oblicz pole i obwód tego trójkąta

* oznacz pierwiastek

Zadanie 3

Oblicz pole koła wpisanego w sześciokąt foremny o boku 2 cm.

Za karzdę zadanie będzie plus proszę o szybko bo to na jutro do szkoły

dzięki Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Praca Domowa
Zadanie 3

Oblicz pole koła wpisanego w sześciokąt foremny o boku 2 cm.

Za karzdę zadanie będzie plus proszę o szybko bo to na jutro do szkoły


======

szesciokat foremny mozna podzielic na 6 trokatkow rownobocznych. Skoro masz podane ze bok wynosi 2cm to wysokosc tego trokata ze wzoru
h = a pierwiastek z 3 przez 2, wysokosc ta wynosi pierwiastek z 3 . wysokosc ta jest promieniem kola wpisanego w szesciokat ! Czyli teraz ze wzoru 2IIr, obwod kola wynosi 2 pier. z 3 * PI cm a pole wynosi (ze wzoru IIr2) 3*II cm2 i całe ot zadanko
Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Praca Domowa

Zadanie 3

Oblicz pole koła wpisanego w sześciokąt foremny o boku 2 cm.

Za karzdę zadanie będzie plus proszę o szybko bo to na jutro do szkoły


======

szesciokat foremny mozna podzielic na 6 trokatkow rownobocznych. Skoro masz podane ze bok wynosi 2cm to wysokosc tego trokata ze wzoru
h = a pierwiastek z 3 przez 2, wysokosc ta wynosi pierwiastek z 3 . wysokosc ta jest promieniem kola wpisanego w szesciokat ! Czyli teraz ze wzoru 2IIr, obwod kola wynosi 2 pier. z 3 * PI cm a pole wynosi (ze wzoru IIr2) 3*II cm2 i całe ot zadanko


a mógł byś mi to napisać numerycznie ?? czyli jak normalne zadanie a nie z objaśnieniami będzie plus Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Łatwy ++++++++ł
r =promien, a =bok kwadratu ^ - znaczy do potęgi

2 pi r = 4 a
pi r = 2a

r = 2a/pi

Pole kola = pi r^2 = pi (2a/pi)^2 = pi 4 a^2 / pi^2 = 4a^2/pi

Pole kwadratu = a^2

Pole kola / Pole kwadratu

4 a^2/pi / a^2 = 4 a^2 / pi a^2 = 4/pi

a wiec 4 do pi Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Zadania z matmy
zestaw 7 zad. 4
x+y=11
x-y=1 z tego mamy x=1+y

podstawiam do pierwszego równania
1+y+y=11
2y=11-1
2y=10/2
y=5
x=6

pokój ma wymiary 5m na 6m

zad5

pole kola P=pi*r^2
0,25*pi=pi*r^2/pi
0,25=r^2
r=0,5cm

zad7
tw.
kąt wpisany w okrąg jest równy połowie kąta środkowego opartego na tym samym łuku
a więc mamy
x-kąt wpisany
2x-kąt środkowy
x+2x=75
3x=75/3
x=25 miara kąta wpisanego
2x=50 miara kąta środkowego

zad10
sumuje wszystkie procenty 46+36+8=90%
100-90=10% stanowią modrzeie czyli 5 drzew
x - suma wszystkich dębów, lip i akacji
x - 90%
5 - 10%
mnożę na krzyż
x*1/10=5*9/10
x/10=45/10 mnożę obie strony równości przez 10 mamy
x=45

x+5=45+5=50 liczba wszystkich drzew razem

36%*50=36/100*50=18/50*50=18-liczba akacji

zad1
wyszło mi 2 Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Cwaniak
Użytkownik "Jarek (Cobra) Marecik" napisał:

To jest grupa o Allegro, więc mam w d***e Twoje koszmary z dzieciństwa.


Co za burak! A na dodatek głupek i co najgorsze urodzony donosiciel. Co
często idzie w parze. To niestety sposób na życie. Ktoś, kto nie potrafi
osiągnąć sukcesu zawodowego bo np. w szkole nie umiał zliczyć do dwóch i do
dzisiaj nie wie, że istnieje wzór na pole koła, urządza się w ten sposób, że
kabluje. I jak widać jest to niezależne od systemu. Po prostu świnie są
wokół nas.

Remek

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Miary i miarki
Użytkownik "Momus" wystukał taki tekst:


Hallo!

http://www.allegro.pl/show_item.php?item=62004155

| ...dzięki tej powierzchni zasięg tego urządzenia sięga 9000 feet to
| BLISKO 3000m2!!!


ROTFL


Mniejsza o styl, ale jeśli się nie mylę, 9000 stóp(w domyśle
kwadratowych) jest równe 836 metrów kwadratowych. Odpowiada to


gwoli ścisłosci 810m2


zresztą danym dla podobnych urządzeń.


skoro *zasięg* 9tyś stóp to znaczy że *promień* wynosi 2790m :-)
co oczywiście nie oznacza, że pole koła o takim promieniu ma ok.3000m2
policzysz sobie sam? podpowiem ponad 24km2

co jest oczywistą bzdurą w tym cytowanym opisie :-)
no chyba że to nadajnik radiowy jest :-D

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Yeah! Hello World!


Krzysztof Kotkowicz <lancas@lancaster.apcoh.orgwrote:
Dobrze. Nie ma zwiazku miedzy znajomoscia ortografii a geometrii. Z
teguly. Ale istnieje czasem cos takiego jak nieuctwo i braki w wiedzy
elementarnej.


Gratuluję zatem świetnego dowodu.

A'propos nieuctwa:

Profesorowi matematykowi zepsuła się rura. Wzywa hydraulika, ten robi
swoje, i gdy przychodzi do zapłaty, matematyk:
-Panie! Przecież to cała moja pensja!
-A gdzie Pan pracujesz?
-Na Politechnice.
-Chodź Pan do nas, do zakładu. Praca lekka, a zarabia się cztery razy
 co na uniwersytecie. Ale niech się pan nie przyznaje, że skończył pan
 więcej jak siedem klas.
Matematyk się zatrudnił i rzeczywiście zaczął zarabiać cztery razy
więcej niż na uniwersytecie. Jednak po jakimś czasie w zakładzie
ogłoszono podnoszenie kwalifikacji i skierowano wszystkich pracowników,
by skończyli wreszcie ósmą klasę. Pierwsza lekcja to matematyka. Nauczyciel:
-Witam, będziemy się uczyć matematyki. Zróbmy na początek małe
 Może zapisze Pan wzór na pole koła - i wskazał na matematyka.
Ten wstał, podszedł do tablicy i zaczął wyprowadzać wzór, bo akurat mu
wypadł z głowy. W końcu patrzy na swój wynik: -Pi*r^2 (Minus Pi, r
kwadrat). Błąd! Pole nie może być ujemne. Patrzy na klasę w nadziei na
jakąś podpowiedź, a wszyscy szepcą:
-Zmień granicę całkowania..

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: SBB
"zaburbian" <haqqbfgerfqboe@npa.jnj.cy adres zakodowany ROT13
+usun wszystkie cyfrywrote in
news:co7gpo$1jbr$1@node1.news.atman.pl:

 jakiego wzoru ? skad wiesz ? nie czaje tego , skmd mozesz
 wiedziec jaka
digitalizacja jest dokladnijesza , digitalizacja jest wymyslonym
tworem i nie wystepuje w naturtze , brzmi tak jak sie chce , dla
mnie synonim digitalu to skrzeki mikrobiego ;P ..... a wlasciwie
czy digital to nie 01 ktore w zalozeniu maja dawac niezmienione
kopie ?


Digitalizacja dzwieku polega na zamianie analogowej sinusoidy
dzwieku np. skrzypiec na pewne przyblizenie tejze.

Przyblizenie (wypelnienie pola pod krzywa prostokacikami) jest na
tyle dokladne na ile maly jest bok prostokacika ktorym chcemy
opisac sinusoide, a bok prostokacika jest okreslony przez
czestotliwosc probkowania czyli 44.1KHz.

Im ta czestotliwosc wyzsza tym bok krotszy i rysunek krzywej
bardziej zblizony do rzeczywistosci.

I my sluchamy z CD wlasnie tego znieksztalconego przyblizenia, a
nie zywej muzy.

Wypelnij pole kola kwadratowymi pikselami, im piksele mniejsze tym
rysunek dokladniejszy i analogicznie im czest.pr. wyzsza tym muza
wierniejsza zagranemu oryginalowi.

Lepiej to ja tego bez rysowania nie wyjasnie juz.

Do tego dochodzi jakas zawila zaleznosc dotyczaca dynamiki, ktorej
nie czaje juz, takze zwiazana (zalezna) z probkowaniem.

Pz.U.

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Mały problem z Requery

Jestem pod wrażeniem jak trafnie diagnozujesz problem mimo pokrętności


opisu.

<LIZUSOSTWO_MODE
Lata praktyki... Jakbyś przerzeźbił tyle postów co KN, bezbłędnie
odgadywałbyś intencję Pytającego już po przeczytaniu samego tytułu postu
("Prośba", "Problem", "Kłopot z Accessem" etc...)
</LIZUSOSTWO_MODE

Zazwyczaj jest tak, że Pytający pyta o wzór na pole koła, tylko albo w ogóle
nie wspomni o kole, albo używa nomenklatury położniczej lub
rusznikarskiej...
Dziwny naród :)

Nie zapominajmy również, że KN tak naprawdę nie istnieje, te wszystkie posty
z pewnością płodzi jakiś Golem siedemnastej generacji :)

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Mały problem z Requery


| Jestem pod wrażeniem jak trafnie diagnozujesz problem mimo pokrętności
opisu.

<LIZUSOSTWO_MODE
Lata praktyki... Jakbyś przerzeźbił tyle postów co KN, bezbłędnie
odgadywałbyś intencję Pytającego już po przeczytaniu samego tytułu postu
("Prośba", "Problem", "Kłopot z Accessem" etc...)
</LIZUSOSTWO_MODE


Otóż to. Ja po przeczytaniu pytania (swojego też :) )zastanawiam się czy
trafiłem wogóle na właściwą grupę.


Zazwyczaj jest tak, że Pytający pyta o wzór na pole koła, tylko albo w ogóle
nie wspomni o kole, albo używa nomenklatury położniczej lub
rusznikarskiej...
Dziwny naród :)


Lata praktyki :)


Nie zapominajmy również, że KN tak naprawdę nie istnieje, te wszystkie posty
z pewnością płodzi jakiś Golem siedemnastej generacji :)


Oj przydałby się taki wbudowany w mojego Helpa Access'owego. Wpisałbym "Mam
problem" a on już by wiedział z czym i jak temu zaradzić :)

Darek
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: MathCAD 12
Witam
Mam pytanie, czy MathCAD potrafi coś takiego:
Mam jakiś wzór np. na pole koła.
Promień koła zadaję wcześniej w zmiennej.
Chcę żeby program pokazał mi jaką wartość podstawia do wzoru (konkretnie tą
zadaną wcześniej) i na końcu podaje wynik?
Jaka funkcja temu służy?

Pozdrawiam

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: MathCAD 12


Mam jakiś wzór np. na pole koła.


Czyli masz np
Pole := PI* r^2         , (nie pamiętam jak wstawić do wzoru PI dokładnie
ale na pewno da się wstawić grecką literkę lub coś równie banalnego.)


Promień koła zadaję wcześniej w zmiennej.


Czyli zadajesz wcześniej powiedzmy r :=20


Chcę żeby program pokazał mi jaką wartość podstawia do wzoru (konkretnie

zadaną wcześniej) i na końcu podaje wynik?
Jaka funkcja temu służy?


"="  ??

Piszesz na końcu
r = [i wciskasz enter]
Pole= [i wciskasz enter]

Chyba nie skumałem problemu....Nie mogłeś o to pytać.... :-

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: MathCAD 12
Micha napisał(a):


| Mam jakiś wzór np. na pole koła.

Czyli masz np
Pole := PI* r^2         , (nie pamiętam jak wstawić do wzoru PI dokładnie
ale na pewno da się wstawić grecką literkę lub coś równie banalnego.)

| Promień koła zadaję wcześniej w zmiennej.

Czyli zadajesz wcześniej powiedzmy r :=20

| <...

Chyba nie skumałem problemu....Nie mogłeś o to pytać.... :-


chyba chodzi o coś takiego:
a:=1 b:=2
a+b=1+2=3
to w mathcadzie raczej nieosiągalne

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: MathCAD 12


jureko wrote:
Micha napisał(a):
| Mam jakiś wzór np. na pole koła.

| Czyli masz np
| Pole := PI* r^2         , (nie pamiętam jak wstawić do wzoru PI
| dokładnie ale na pewno da się wstawić grecką literkę lub coś równie
| banalnego.)

| Promień koła zadaję wcześniej w zmiennej.

| Czyli zadajesz wcześniej powiedzmy r :=20

| <...

| Chyba nie skumałem problemu....Nie mogłeś o to pytać.... :-

chyba chodzi o coś takiego:
a:=1 b:=2
a+b=1+2=3
to w mathcadzie raczej nieosiągalne


Może w Maple?
Konrad

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: MathCAD 12
KA napisał(a):


jureko wrote:
| Micha napisał(a):
| Mam jakiś wzór np. na pole koła.

| Czyli masz np
| Pole := PI* r^2         , (nie pamiętam jak wstawić do wzoru PI
| dokładnie ale na pewno da się wstawić grecką literkę lub coś równie
| banalnego.)

| Promień koła zadaję wcześniej w zmiennej.

| Czyli zadajesz wcześniej powiedzmy r :=20

| <...

| Chyba nie skumałem problemu....Nie mogłeś o to pytać.... :-

| chyba chodzi o coś takiego:
| a:=1 b:=2
| a+b=1+2=3
| to w mathcadzie raczej nieosiągalne

Może w Maple?


może, nie wiem bo nie używałem,
ja przy użyciu OOMath i makr osiągnąłem taki efekt...ale nie
funkcjonalność ;)

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: książka: Zrób to lepiej!

Użytkownik "Beno"

Ja bym jednak nazwał to równaniem.


-------------------
Beno, równanie, to jedno określenie, a wzór to drugie. Jak Ci się słyszy:
równanie na pole koła?, równanie na objętość sześcianu?, równanie na
przyśpieszenie?... Przecież to są wszystko wzory.

Pozdrawiam
Darek

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: książka: Zrób to lepiej!


Użytkownik "Beno"

Ja bym jednak nazwał to równaniem.
-------------------
Beno, równanie, to jedno określenie, a wzór to drugie. Jak Ci się słyszy:
równanie na pole koła?, równanie na objętość sześcianu?, równanie na
przyśpieszenie?... Przecież to są wszystko wzory.


równania skróconego mnożenia....
buaahhhaaa paskudnie to brzmi.
grav

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: ANSI C++, a polskie znaki.
Pisząc jakiś prosty program w środowisku Dev-C++ 4.9.5.0 na
Console Application, nie wiem jak uzyskać polskie znaki.
Dla przykładu program:
############################################
#include <stdio.h
#include <conio.h
void main ()
{
float pi=3.14;
float r,P;
printf("Wprowadź wartość promienia r = ");
scanf("%f",&r);
P = pi*r*r;
printf("Pole koła o promieniu r = %f, wynosi P = %f",r,P);
getch();

}


##############################################
w jaki sposób uzyskać polskie znaki które wysyła na ekran
instrukcja "printf" albo "cout"?

Pozdrawiam marell

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Real-Real @$#$#%%!!!
In article Robert Keller  says...

To wyżej to głupawy przykład, u mnie zastosowanie Round, Trunc nie wchodzi w
rachubę.I dodatkowe uwagi :

1. Gdy dam Variant zamiast Real to wynik jest OK.
2. Co z programem który ma obliczyć różnicę pól dwuch kół a trzeba mieć sporą
dokładność.


He, he, pane Robercie, to jest problem bardziej zlozony niz sie wydaje.
Po pierwsze, to co oznacza spora dokladnosc?
3? 5? 8? 10 liczb po przecinku?
Zwykle w technice (mniemam ze pole kola to ma zwiazek z technika)
stosuje sie pewne zasady co do zapisywania wynikow obliczen.
Np. pomiar srednicy walka dokonany jest z dokladnoscia 0,000001 m.
no to pole kola powinno byc podane z taka wlasnie dokladnoscia.
Jezeli jednak liczy pan objetosc walka, a jego wysokosc zmierzyl pan z
dokladnoscia do 0,001 m to podanie wyniku 3,342352552 jest nie poprawne
powinno byc 3,342.
Pozostaje panu podczas obliczen operowac liczba cyfr znaczacych wyniku
i tyle.

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Zaw informatyk (OT)
Stare ale jare :-)

Profesorowi, wykladowcy matematyki na uniwerku zepsul sie kaloryfer.
Przyszedl do niego hydraulik i za naprawe zainkasowal 300 PLN.
- To prawie 1/3 moich zarobkow - jeknal profesor.
- Panie - mowi hydraulik - przyjdz pan do nas, jako hydraulik zarobisz
pan wiecej, tylko sie pan nie przyznawaj,
ze studia masz skonczone, powiedz pan, ze co najwyzej 7 klase
podstawowki pan skonczyl.
Profesor zrobil tak, jak mu polecil hydraulik. Po krotkim przeszkoleniu
zarabial duzo wiecej niz na uczelni i byl z tego
bardzo zadowolony.
Pewnego dnia przyszlo jednak rozporzadzenie z kierownictwa, ze kazdy z
pracownikow musi miec zakonczona pelna
podstawowke, wyslano wiec wiekszosc hydraulikow na doszkolenie.
Na zajeciach z matematyki, nasz profesor zostal poproszony do tablicy, gdzie
padlo pytanie:
- prosze podac wzor na pole kola.
Profesor myslal, myslal, i zaczal wyprowadzac wzor.... jedna tablica,
.... druga tablica, ..... konczy wypisywac na trzeciej
i wychodzi mu wynik:  -pi*r^2  ( minus pi er kwadrat )
Mysli i mysli, ze cos nie tak, nagle z sali slyszy jak połowa
hydraulikow na sali podpowiada mu:
 - ZMIEN GRANICE CALKOWANIA !!!

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Dlaczego nie działa mi ?? - Nie chce liczyć


Mam problem z programem który wyświetla proste menu ( i to działa) po
wybraniu
opcji ma mi liczyć pole kwadratu i pole koła jednak tego nie robi bo albo
1)
podstawia swoja liczbę (13 - ciekawe czemu akurat tą?) albo wywala jak ma
pobrać
jakąs liczbę (w polu kwadratu) a oto kod źródłowy:

import java.io.*;
public class Pola
{
public static void main(String args[])
throws Exception
{
    menu(); // MENU KTÓRE SIE WYŚWIETLA
    int wybor;
while((wybor=System.in.read())!='4')


Moim zdaniem problem leży w sposobie wczytywnia przez ciebie znkaów -
wpisuje 1 i naciskam enter - System.in.read wczytuje 1, ale w metodzie
kwarat od razu wczytuje się reszta linii (czyli enter)
Na poziomie menu wczytuj całą linię (analogicznie do tego co robisz w
pozostałych metodach) i wszystko będzie OK
Michał

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Znaki z klawiatury?!?
Cze mam problem nie wiem ajk pobierać znakiz klawiatury. Mam stworzyć menu tak
że a. Pole kwadratu b. pole kola q. wyjście. Jednak nie wiem jak pobierać liczby
całkowite z klawiatury ponieważ jezeli dałem
 import java.io.*;
 class PoleKw
 {
         public static void main(String args[])

         throws java.io.IOException

   {
         int Pole;

         KeyboardReader keyboard = new KeyboardReader(System.in);
         System.out.println("Podaj liczbe:");
         int x1 = keyboard.readInt();

       Pole=x1*x1;
       System.out.println("Pole kwadratu o boku "+x1+" wynosi: "+Pole);
   }
 }
To pisze że nie ma KeyboardReader
A jeżeli StringBuffered to że nie może przerobić stringa na inta a jak to zrobie
to pokazuje sie mi kod danego znaku.
Co mam wpisać??

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Znaki z klawiatury?!?


Adrian wrote:
Cze mam problem nie wiem ajk pobierać znakiz klawiatury. Mam stworzyć menu tak
że a. Pole kwadratu b. pole kola q. wyjście. Jednak nie wiem jak pobierać liczby
całkowite z klawiatury ponieważ jezeli dałem


Rozwiazanie 1:
Sciagasz z sieci KeyboardReadera i kopiujesz do tego samego katalogu
http://faculty.washington.edu/wconlen/TCSSCommon/KeyboardReader.java

Rozwiazanie 2:

int Pole;
BufferedReader stdin = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.println("Podaj liczbe:");

String tmpstring = stdin.readLine();

int x1 = Integer.parseInt(tmpstring);
Pole=x1*x1;
System.out.println("Pole kwadratu o boku "+x1+" wynosi: "+Pole);

pozdrawiam,
Kuba

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: pole kola - graficznie
Napisalem taki oto prosty programik do obliczania pola koła :

program pole_kola;
uses crt;
var
r: real;
begin
writeln('Program obliczajacy pole kola');
writeln('=============================');
write('Podaj promien kola: ');
readln(r);
write('Pole = ');
write(Pi*r*r:8:3);
readln;
end.

i moje pytanie jest nastepujace:  czy jest mozliwosc aby komputer narysował
koło na podstwie danych podanych przez użytkownika...

kombinowalem ale jak daje np. circle(r, 50,50) to mi wyskakuje błąd.

pytanie jest zadane z czysatej ciekawosci, programuje w pascalu od 2 dni :)

prosze o pomoc

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Zadanka
Witam :o)

sherclo@tlen.pl (Runner) says...

Zaczynam zabawe z Pascalem i prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu takich 2-ch
zadanek. Nie mam pojecia jak je zrobić, a gdy bede je miał przed sobą
to...chyba zrozumiem:)


Skoro zaczynasz zabawę z pascalem, to proponuję na początek
jakieś prostsze problemy... Np. "oblicz pole koła o promieniu er"...

No ale jeśli nalegasz:

1. napisać algorytm który mając na wejściu jeden ciąg
składający sie z liczb naturalnych tworzy z
niego dwa ciągi uporządkowane.Jeden liczb parzystych drugi liczb
nieparzystych.


Zapoznaj sie z funkcja Odd


2.napisz algorytm który wczyta jeden wyraz(wyraz zatwierdzamy klawiszem
"Enter") i sprawdzi która litera występuje w tym wyrazie najczęsciej.


Zadeklaruj tablice litery: array[32..126] of byte
i jej elementy inkrementuj w zależności od wyników funkcji ord
a potem sprawdz wyniki

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Pomiar metryk kodu w procesie kontroli jakości
"Sektor van Skijlen" <ethou@guess.if.gmail.com.is.valid.or.invalid
wrote:


Nawet w powyższym wystarczyłoby, żeby po prostu jeden gościu z tego
wydziału poświęcił 5 minut na załączenie wyprowadzenia wzoru na pole koła,
które określa się prostą zależnością int( 0, r, sqrt( r^2 - x^2 ), dx ),
z którego wychodzi r^2 * pi * x^2/2.


Ojej... :-)


Po drugie, wiele bzdur, które tu ludzie wypisują, nie jest tak oczywiste,
jak to, że pole koła to pi*r^2.


A to jest oczywiste ?

Co to jest pole ? Co to jest kolo (jaka struktura jest potrzebna do
zdefiniowania pojecia kola ?) ? Skad wiadomo, ze kolo w ogole posiada pole ?
Czy kazde kolo posiada pole ?

Pytam powaznie.

mp

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Pomiar metryk kodu w procesie kontroli jakości
Dnia Wed, 19 Apr 2006 08:57:14 -0500, A..L. skrobie:


| Wie Pan, jak bylem mlody i studiowale mmatematyke, to do PKiN na 10
| pietro przyszedl facio z gruba ksiaga pod pacha. Owa ksiaga to
| manuskrypt sporzadzony na okazje ktorejs tam smeirci czy urodzin
| Lenina, i w owym manuskrypcie autor udowandnial ze pole kola to nei
| pi-er-kwadrat tylko pi-kwadrat-er.


Nie widze Twoich postow, AL, choc nie wsadzalem Cie do KF :-)

Moglbys podac dokladniejsze referencje odnoscie tego dowodu ? Brzmi
zadziwiajaco i chetnie przyjrze sie dokladniej.

mp

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Pomiar metryk kodu w procesie kontroli jakości


Michal Przybylek wrote:
Ty wtraciles, ze juz Grecy potrafili wyliczac pole kola. Ale Grecy _inaczej_
definiowali pojecie pola, niz my definiujemy teraz. Zeby moc powiedziec, ze
pole kola wynosi _teraz_ tyle a tyle, nie wystarczy powolac sie tylko na
greckie argumenty, trzeba jeszcze pokazac, ze to pole jest w mysl
dzisiejszej definicji identyczne.


GOTO: pl.sci.matematyka

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Pomiar metryk kodu w procesie kontroli jakości
Witam


Michal Przybylek wrote:
"Seweryn Habdank-Wojewódzki" <habd@gmail.comwrote:
| Więc teoretycznie miara jest ugólnieniem pola na poziomie definicji też.

Nie jest. Mamy calkowita zmiane podejscia, ktora byla _kolosalnym_ krokiem w
matematyce. O tym nie bede juz tutaj opowiadac, ale warto wiedziec.


Może i tak, ja to nazywam uogólnieniem, bo o ile mi wiadomo to sposób
obliczania pola koła o zadanym promieniu nie zmienił się. Z resztą dla innych
figur też chyba nie zmieniły się wzory. Jakby nastąpiła istotna zmiana to i
wzór na pole koła zmieniłby się. Czego nie mogę znaleść w książkach, które
posiadam. Ale może masz nowsze?

Pozdrawiam.

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: informatyka stosowana ;)

itd.
to tyle. na poczatku wydaje sie smieszne ;) ale po chwili staje sie
tragiczne ;(


Gdybym się nie naoglądał idiotów, którzy nie potrafią napisać funkcji
liczącej pole koła, bo nie wiedzą z jakiego wzoru się je liczy, to bym się
śmiał
Expy
Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Jak wyznaczyc PI ?

A.'SoTe'B. napisał(a) w wiadomo ci: <36D2FE02.37C4F@free.polbox.pl...


To jeszcze ja. Mam drugi sposob.


A ja mam inny:

Wyobrazmy sobie kwadrat o boku dl. 1 i wpisane w niego
kolo. Prawdopodobienstwo, ze wylosowany punkt z tego
kwadratu zawiera sie takze w owym kole mozna zdefiniowac
dzielac pole kola przez pole kwadratu P=pi*(1^2)/(1*1)=pi.
Samo P wyliczamy konkretnie przeprowadzajac
N losowan punktów z kwadratu (im wieksze N tym powinien byc lepszy
wynik), liczac ile punktów trafilo w kolo (niech bedzie
to nwkole) a ile padlo poza kolem (niech pedzie npozakolem,
oczywiscie nwkole+npozakolem=N) i stosujac intuicyjny wzór
mamy P=nwkole/npozakolem. (Stwierdzenie, czy punkt zawiera sie
w kole o znanym srodku i promieniu nie wymaga znajomosci pi)

Tak wiec na koniec mamy pi=nwkole/npozakolem.

Jesli cos przekrecilem, to mam nadzieje, ze idea jest jasna ... ;-)

J.K.

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Jak wyznaczyc PI ?


Jarek Kucypera wrote:

A.'SoTe'B. napisał(a) w wiadomo ci: <36D2FE02.37C4F@free.polbox.pl...

| To jeszcze ja. Mam drugi sposob.

A ja mam inny:

Wyobrazmy sobie kwadrat o boku dl. 1 i wpisane w niego
kolo. Prawdopodobienstwo, ze wylosowany punkt z tego
kwadratu zawiera sie takze w owym kole mozna zdefiniowac
dzielac pole kola przez pole kwadratu P=pi*(1^2)/(1*1)=pi.
Samo P wyliczamy konkretnie przeprowadzajac
N losowan punktów z kwadratu (im wieksze N tym powinien byc lepszy
wynik), liczac ile punktów trafilo w kolo (niech bedzie
to nwkole) a ile padlo poza kolem (niech pedzie npozakolem,
oczywiscie nwkole+npozakolem=N) i stosujac intuicyjny wzór
mamy P=nwkole/npozakolem. (Stwierdzenie, czy punkt zawiera sie
w kole o znanym srodku i promieniu nie wymaga znajomosci pi)

Tak wiec na koniec mamy pi=nwkole/npozakolem.

Jesli cos przekrecilem, to mam nadzieje, ze idea jest jasna ... ;-)

J.K.


Jest OK. 2 uwagi:
1. Zamiast 'stosowac' cale kolo wystarczy cwiartka. Srodek kola
umieszczamy w pocz. ukladu wspolrzednych. Zakladamy, ze promien kola
wynosi 1, bok kwardatu tez 1. Dalsza procedura j.w.
2. Ta metoda ma raczej charakter dydaktyczny. Choc zalezy to od
wymaganej dokladnosci obliczenia PI.

Kylo :-)

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Pole koła w assemeblerze


Włodek wrote:
Jeżeli ktoś mógłby przesłać listing programu obliczającego pole koła w
assemblerze byłbym bardzo wdzieczny.
Bo nie znam się na asemblerze - nie mam pojęcia jak to zronbić.


To nie rób.


proszę o pomoc


Proponuję zacząć od nauki programowania w C, a potem w asemblerze.

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: (poszukiwane) sedno życia

 (poszukiwane) sedno życia
 -------------------------

 strona dwudziesta ósma, rozdział drugi

 2*pi*R - pole koła

 (kilka kolejnych kartek)

 rodział trzeci

     a^2*H - objętość graniastosłupa prawidłowego

 (i jeszcze dwa razy to samo)

   n! - permutacja bez powtórzeń

koniec? mógłbym przysiądz
                    że  ten wzór kiedyś tu był...

 -.jA'2001

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: ctrl+c, ctrl+v


PaRaGaS wrote:
PaRaGaS - para@astercity.net
Jestem Idiotą i Dobrze Mi z Tym...
www.paragas.prv.pl


no tax... czepia sie... sygnaturka... wszystko jasne...
niejasne tylko czy to para w gwizdek, czy gas uszedl...

tax:
(takze suchar)

Profesorowi, wykladowcy matematyki na uniwerku zepsul sie kaloryfer.
Przyszedl do niego hydraulik i za naprawe zainkasowal 300 PLN.
- To prawie 1/3 moich zarobkow - jeknal profesor.
- Panie - mowi hydraulik - przyjdz pan do nas, jako hydraulik zarobisz
pan wiecej, tylko sie pan nie przyznawaj,
ze studia masz skonczone, powiedz pan, ze co najwyzej 7 klase
podstawowki pan skonczyl.
Profesor zrobil tak, jak mu polecil hydraulik. Po krotkim przeszkoleniu
zarabial duzo wiecej niz na uczelni i byl z tego
bardzo zadowolony.
Pewnego dnia przyszlo jednak rozporzadzenie z kierownictwa, ze kazdy z
pracownikow musi miec zakonczona pelna
podstawowke, wyslano wiec wiekszosc hydraulikow na doszkolenie.
Na zajeciach z matematyki, nasz profesor zostal poproszony do tablicy,
gdzie padlo pytanie:
- prosze podac wzor na pole kola.
Profesor myslal, myslal, i zaczal wyprowadzac wzor.... jedna tablica,
.... druga tablica, ..... konczy wypisywac na trzeciej
i wychodzi mu wynik:  -pi*r^2  ( minus pi er kwadrat )
Mysli i mysli, ze cos nie tak, nagle z sali slyszy jak połowa
hydraulikow na sali podpowiada mu:
 - ZMIEN GRANICE CALKOWANIA !!!

pozdrofka

Iro

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Matematyczne
Profesor matematyki nie mógł znaleźć pracy, wszędzie mówili, że nie stać ich
na tak wybitną osobistość. No to się wkurzył i zdesperowany poszedł do
urzędu pracy, powiedział, że skończył zawodówkę i szuka pracy jako
hydraulik. Udało się, dostał pracę.
Za jakiś czas ktoś mądry wymyślił, że żeby być hydraulikiem, to trzeba mieć
maturę, no i wysłali
całą brygadę, w której pracował profesorek na wieczorowe kursy z matematyki.
Na pierwszych zajęciach nauczyciel wziął profesorka do tablicy i pyta jaki
jest wzór na pole koła. Profesorek na to, że nie wie, ale zaraz sobie
wyprowadzi. No i zaczyna, pół tablicy zabazgrał wzorami i coś mu nie
wychodzi. Nagle słyszy szept z pierwszej ławki:
"Zmień przedział całkowania".

pozdrowienia
Kaśka

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Matematyczne
KH <k@wp.plskribis:


jest wzór na pole koła. Profesorek na to, że nie wie, ale zaraz sobie
wyprowadzi. No i zaczyna, pół tablicy zabazgrał wzorami i coś mu nie
wychodzi. Nagle słyszy szept z pierwszej ławki:
"Zmień przedział całkowania".


coś mu nie wychodzi -wychodzi mu ujemne pole
zmień przedział -zamien granice

I już się zgadza.

Dla humanistów: zamiana granic całkowania zmienia znak całki na
przeciwny.

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Terrorysta.
tax

Co robi student po filozofii?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Duma o bezrobociu.

Stare czasy, nasza kochana komuna.
Świeżo upieczony profesor matematyki udał się do urzędu zatrudnienia, by
znaleźć sobie robotę.

- Jakie ma pan wykształcnie?
- Jestem profesorem matematyki.
- Umysłowy... jeszcze profesor... no przykro mi, nie ma roboty dla
profesorów... polska się buduje, rąk do pracy trzeba, a dla profesorów... no
cóż, pracy nie ma...

I tak co miesiąc.
W końcu prfesor puknął się w czoło, poszędł do innego urzędu
- Jakie ma pan wykształcnie?
- Niepełne podstawowe.
- Ooo... to wie pan, będzie dla pana robota, tylko... niepełne podstawowe,
to tak nieładnie wygląda. Na kurs pana poślemy.

I tak się stało.
Profesor wchodzi niepwenie do sali, w ławkach siedzą sami "dojrzalsi"
ludzie.
Siada niepewnie w ławce. Po chwili wszedł blfer, czałą coś tam tłumaczyć...
obaczył nowego i do tablicy.
- Proszę mi napisać wzór na pole koła.
- Eeee....
Pole koła.... pole koła... cholera, kiedy to profesor używał tak trywialnych
wzorów... pole koła... no cholera...
jak to szło.... no ale nic, jestem profesorem, wyprowadzę sobie...
Bierze krede i liczy.... jedna tablica wyliczeń, druga, trzecia, czwarta,
piąta.... minus PI r kwadrat.
No cholera, skąd ten minus, gdzieś jest źle....

W tymmomencie cała sala szepce
- zmień kierunek całkowania....

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: To nie jest śmieszne - tax innym razem
kiriakos napisał(a):


Wpisałem w wyszukiwarkę Google "komory gazowe oświęcim" i co się okazuje:
Ebay w swej reklamie proponuje mi:
komory Tysiące tanich rzeczy Kup i sprzedaj bez prowizji www.Ebay.pl


Kiedyś kolega przeglądał stronę o serwerach SOCKS - to w sumie dość
oczywiste, ale jak się siedzi w tych rzeczach dość długo, to na śmiech
bierze, jak się zobaczy, że do 'poważnej' strony google dodają reklamy
skarpetek :)

Tux

Profesorowi przeciekał kran, więc wezwał hydraulika. Hydraulik przez 10
minut
podłubał przy kranie i policzył 100 zł. Profesor się strasznie
zdenerwował, że
on, osoba wykształcona, zarabia grosze, a hydraulik za chwilę roboty
policzył
sobie spore pieniądze. Hydraulik na to:
- Wie pan co... U nas w spółdzielni szukają teraz pracowników. Zgłosi
się pan i
będzie pan pracował jako hydraulik. Tylko niech pan nie mówi, że pan jest
profesor. Najlepiej będzie, jeśli pan powie że pan skończył 7 klas
podstawówki.
Profesor tak właśnie zrobił i pracował przez jakiś czas, ale przyszło
zarządzenie kierownictwa, że wszyscy pracownicy mają mieć skończoną
podstawówkę. Więc profesor, chcąc nie chcąc, musiał iść na kurs razem z
kolegami z pracy, żeby się nie wydał kłamstwo.
Na pierwszych zajęciach nauczyciel wziął profesora do tablicy każe policzyć
pole koła. Profesor wypisał bardzo zgrabną całkę, ale wynik mu wyszedł
ujemny.
Myśli, myśli, i nagle słyszy szept z pierwszej ławki:
- Zmień granice całkowania...

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Matematyka
Tax 100%

Pewnemu profesorowi na matematyki zepsuł się kaloryfer. Nie wiedział jak to
naprawić więc wezwał hydraulika. Ten chwilę postukał i naprawił. Profesor
zadowolony, jednak jak się dowiedział ile ma zapłacić mina mu zrzedła.
-         Panie majster. Dlaczego to tyle kosztuje?
-         To jest dużo?
-         To pół mojej pensji.
-         Gdzie pan pracuje?
-         Jestem pracownikiem naukowym na wydziale matematyki.
-         Panie przyjdź pan do nas. Tygodniowy kurs i naprawia pan
kaloryfery. Tylko nie przyznawaj się pan do wykształcenia. Skończył pan 7
klasę i nic więcej. U nas tylko takich przyjmują.
Poszedł, i zaczął pracować. Po roku szefostwo zarządziło podnoszenie
kwalifikacji i wszyscy skończą podstawówkę. Na pierwszej lekcji matematyki
nasz profesor został przywołany do tablicy. Kazano mu napisać wzór na pole
koła. Niestety jak na złość zapomniał go. Wyprowadza więc go. Pisze pisze i
ma wynik.
P= - pi*r^2
Błąd pole nie może być ujemne. Sprawdza obliczenia, wszystko dobrze. Odsuwa
się od tablicy a z sali słychać szepty kolegów "Zmień granice całkowania..."

Pozdrawiam

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: MATEMATYKA - WSZECHŚWIAT

Tomasz M napisał(a) w wiadomości: ...

Nie jest wytworem tylko "wzory matematyczne istnieją a my je odkrywamy"


Nie, nie zawsze. Możemy odkryc wzór na pole koła, zakładam, że istniał
zawsze, ale czym wobec tego będzie objętość(?) bryły w przestrzeni
beczkowatej? To czysty abstrakt- wymysł umysłu, ars pro arte.


Zobacz- w ramach
| tej matematyki istnieją problemy, na które  ona sama nigdy nie odpowie (a
| własciwie da taką odpowiedx właśnie, że nie wynika to z niej)- jak z tym
| kolorem piłki. :-)
a skąd wiesz ? - problemy które były nie rowiżywalne w matmie 1000 lat temu
teraz są śmieszne (wskótek powstania nowych teorii, czy ktoś kidykolwiek
myslał że będzie można liczyć pierwiastek z ujemnych liczb? ) - może za
jakiś czas i dzisjesze problemy bedą trywialne ?


Nie- wcale nie tak.  Istnieją problemy- jak np problem continuum, którego
rozwiązanie nie wynika z algebry- i tak przyjęcie istnienia zbioru o mocy
pośredniej pomiędzy alefzero a continuum nie zmienia niczego- tak jak i
założenie odwrotne (popatrz:twierdzenia Goedla i Hoffmana).

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: MATEMATYKA - WSZECHŚWIAT

Chiron napisał(a) w wiadomości: <4WfV2.16345$811.311@news.tpnet.pl...


Nie, nie zawsze. Możemy odkryc wzór na pole koła, zakładam, że istniał
zawsze, ale czym wobec tego będzie objętość(?) bryły w przestrzeni
beczkowatej? To czysty abstrakt- wymysł umysłu, ars pro arte.


Kolo jest tylko pewnym abstraktem. Nie istnieje zadne kolo "rzeczywiste".
Wzor na pole kola nie pasuje IDEALNIE do zadnego prawdziwego kola
rzeczywistego.


| jakiś czas i dzisjesze problemy bedą trywialne ?
Nie- wcale nie tak.  Istnieją problemy- jak np problem continuum, którego
rozwiązanie nie wynika z algebry- i tak przyjęcie istnienia zbioru o mocy
pośredniej pomiędzy alefzero a continuum nie zmienia niczego- tak jak i
założenie odwrotne (popatrz:twierdzenia Goedla i Hoffmana).


Masz racje.

Kalambur

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Troche OT - reklama Ery :)


Stanislaw Sidor wrote:
Nadal wiec zapytam. Jesli zobaczysz goscia na tle tunelu aerodynamicznego,
ktory cos mowi, to ma znaczyc, ze jest NAUKOWCEM ?! :-)


Aby spelnic kryteria naukowca, gosc musi:

- wykazac sie dyplomem fizyka po UJ, albo po UW (dyplom np. historyka,
albo filozofa juz nie - bo smierdzi humanizmem, a z humanistami
rozprawil sie juz jeden taki...)

- byc doktorantem lub pracownikiem naukowym UJ, albo UW

- twierdzic z cala pewnoscia, ze ewolucja jest prawdziwa teoria
tlumaczaca skad wzielo sie zycie i jak sie zmienialo

- twierdzic z calkowita pewnoscia, ze antygrawitacja nie istnieje, UFO
to bzdury, a Michaela Cremo okreslic jako "szurnietego harekrysznowca"

- nie lubic Daenikena na zasadzie: "Co ten glupi hotelarz nawypisywal,
stwierdzil, ze pole kola to pir^2"

- popierac teorie wzglednosci w calej rozciaglosci

- walczyc z ciemnogrodem na pl.misc.paranauki

itd.


(STS)


Szanowanko
McKey
FNC Club

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: wykres stopień naładowania - napięcie dla aku Pb

Dlatego potzrebne mi sa te wykresy. Stopień naładownaia (jak wspomnaiłem)
szacuję na podstawie pomiaru napiecia. Odnosze go jednak do wartości
standardowej tj mierzonej przy 20-25 st (wtedy SEM ogniwa wynosi ok 2,1
V).
Chciałbym zobaczyć ile wynois SEM na ogniwo dla niskich temp. bo wtedy
moze
sie okazać, że jest OK (wystarczy jak wspomniałem, że spadnie o 0,04 V na
ogniwo ze spadkiem temp o ok 25 st).


Wiesz, ja rozumiem Twoje zaciekawienie problemem. Ale sorry, mam wrażenie że
chcesz liczyć pole koła używają całek oznaczonych :-). Owszem, można, tylko
po co?
Jeśli nie załącza się w czasie tych 2 dni żaden dziwny odbiornik i te 30 mA
jest pewne to wymień aku. No, może jeszcze popatrz na gęstość elektrolitu,
choć zakładam że jest w porządku... Przy kulawym elektrolicie aku raczej
długo nie pociągnie...
Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: wykres stopień naładowania - napięcie dla aku Pb
Był 8 styczeń 2008 roku (wtorek) gdy o godz. 17:30, wszystkim znany *Robert
J.* napisał(a):

Wiesz, ja rozumiem Twoje zaciekawienie problemem.


Problem jest i wiem, że te wykresy istnieją i o nie chodzi mi przede
wszystkim.

Ale sorry, mam wrażenie że
chcesz liczyć pole koła używają całek oznaczonych :-). Owszem, można, tylko
po co?


:-)

Ale nie bardzo się zgodzę z ty co napisałes. W takim razie gdyby podobnie
podechodzić do wszystkiego to nawet wtdy gdy spali się bezpiecznik..
najlepiej byłoby iść i kupić całe urządzenie :-)

Jeśli nie załącza się w czasie tych 2 dni żaden dziwny odbiornik i te 30 mA
jest pewne to wymień aku.


Jak wyżej a ponadto.. dociekliwy jestem.. :-)

No, może jeszcze popatrz na gęstość elektrolitu,
choć zakładam że jest w porządku... Przy kulawym elektrolicie aku raczej
długo nie pociągnie...


Tego nie mam czym zmierzyć zbyt dokładnie. Mierniki gęstości jaki posiadam,
to w większości badziewie, których pomiary nie uważam za wiarygodne. Wiezrę
w ten parametr.. ale nie bardzo wierzę w poprawne pomiary gęstosci wykonane
nie w warunkach laboratorycjnych.
Poza tym o ile dobrze pamietam wpływ temp na gęstość elektrolitu jest
również bardzo dzuzy..tzn istotny (zawsze podaje sie tem pomiaru gęstości).

Dlatego zeależy mi na wykresach, danych tabelarycznych właściwosci
fizycznych (parametrów) aku w zależności od temperatury..

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: wypadek


Jarek S. <mrfr@friko6.onet.plwrote in message

A z ciekawosci
- ile jechales i jakie to auto, ze sie tak zrolowalo


Jechalem okolo 70 km/h, droga byla strasznie kijowa(choc rowna, bez dziur,
zwirowa) autko to Opel Tigra.
Przy omijaniu zajaca gwaltownie nacisnalem na hamulec, zaczelo mna rzucac po
calej drodze, jednym kolem zlapalem pobocze, drugim najechalem na wielki
kamien, obrocilo mnie o 180 stopni po czym wjechalem na pole, kola zaparly
sie na bruzdzie po orce i wywrocilo mnie na dach potem znowu na kolka....
Polamane lapy od silnika, zbita tylna szyba, z felgi spadlo mi kolo, caly
porysowany, pogiety kazdy metalowy element, walek napedowy wyskoczyl z
silnika itd itp....
Cale szczescie ze bylo AC .... i nie bylo nikogo w poblizu kogo moglbym
skosic....

Jarek

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Coś dla Bori ;)


Pewnego razu matematykowi zepsuł się kaloryfer. Zadzwonił po hydraulika.
Ten przyszedł, popukał postukał i naprawił uszkodzenie. Matematyk się
ucieszył, spytał o cenę. Hydraulik zażyczył sobie 300 zł.
Panie, ale to połowa mojej pensji ­ powiedział matematyk.
To gdzie pan pracujesz? ­ spytał hydraulik.
Na uniwersytecie, jestem matematykiem.
Eeeee... nie warto. Chodź pan do nas. Postukasz, popukasz i zarobisz 3
razy więcej. Tylko przy zgłoszeniu niech pan poda wykształcenie
podstawowe, bo u nas wyższe nie jest najlepiej widziane - poradził
hydraulik.
Matematyk zrobił jak mu radzono. Zarabiał 3 razy więcej, postukał,
popukał, żadnych problemów, żyć nie umierać ...
Ale wyszło zarządzenie, że należy podwyższyć kwalifikacje. Więc matematyk
musiał pójść na kurs dokształcający. Siedzi na lekcji w klasie, pani
nauczycielka zaczęła lekcję - Zobaczmy, co pamiętamy z matematyki. Jaki
jest wzór na pole koła?
Padło na matematyka. Musiał iść do tablicy. Niestety matematyk wzoru
zapomniał, więc zaczął go wyprowadzać. Zapisał jedną tablicę, drugą i
wyszło mu minus pi*r^2. Ten minus mu się nie podobał więc zaczął wszystko
od początku, ale znowu wyszło to samo. Popatrzył więc na klasę z nadzieją,
że ktoś mu podpowie. A cała klasa szeptem: "zmień granice całkowania,
zmień granice całkowania".


aaaaaa hahahahahha :D nie ma to jak dobry poczatek dnia :D heheeheheh
"zmień granice całkowania, zmień granice całkowania" LOL :D

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: UOKiK: operatorzy komórkowi mają dominującą pozycję na rynku
Użytkownik vulpes napisał:


Metody obliczeń nie mogę podać,
mogę podać metodę *szacowania*:

1. Zakładam że rozważamy zasięg jest w układzie
     kartezjańskim dwuwymiarowym
2. Zakładam że promień pojedynczej komórki 900MHz (r900)
    jest dwa razy większy niż promień komórki 1800MHz(r1800)
    czyli r900=2*r1800    (1)
Pole koła to P=PI*r^2
Czyli pole komórki 900MHz:  P900=PI*r900*r900    (2)
a pole komórki 1800MHz: P1800=PI*r1800*r1800 (3)
podstawiam (1) do (2) i dostaje
P900=PI*2*r1800*2*r1800
P900=PI*2*2*r1800*r1800
P900=4*PI*r1800*r1800
gdzie PI*r1800*r1800 = P1800 z (3)
czyli:
P900=4*P1800
Czyli żeby mieć takie samo pole pokryte zasięgiem musisz
mieć cztery razy więcej komórek na 1800 niż na 900.


Wszystko bardzo fajnie, ale nie bierzesz pod uwagę, że pi razy oko 80 %
BTS-ów stoi na terenach zaludnionych, a odstęp między nimi nie wynika ze
wzoru na maksymalny promień komórki, a z potrzeb ruchu i specyfiki
budowy sieci radiowej w obszarze zabudowanym.

Tak więc jeśli więcej i gęsciej, to o jakiś 1000 sztuk na wymagane mniej
więcej 5000 w GSM 900. Oczywiście może istnieć specyfika lokalna itp.
Poza tym - umówmy się, ze operatorzy GSM 900 znaczącą cześć kraju (wg
najbardziej łagodnych szacunków 10 % terytorium) i tak skazują na wymarcie.

Mam kontynuować, czy to wytłumaczenie wystarczy? ;-)

M.

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: System
To ja mam dowcip okolicznościowy...

Profesorowi, wykladowcy matematyki na uniwerku zepsul sie kaloryfer.
Przyszedl do niego hydraulik i za naprawe zainkasowal 300 PLN.
- To prawie 1/3 moich zarobkow - jeknal profesor.
- Panie - mowi hydraulik - przyjdz pan do nas, jako hydraulik zarobisz
pan wiecej, tylko sie pan nie przyznawaj, ze studia masz skonczone,
powiedz pan, ze co najwyzej 7 klase podstawowki pan skonczyl.
Profesor zrobil tak, jak mu polecil hydraulik.
Po krotkim przeszkoleniu zarabial duzo wiecej niz na uczelni i byl z
tego bardzo zadowolony.
Pewnego dnia przyszlo jednak rozporzadzenie z
kierownictwa, ze kazdy z pracownikow musi miec zakonczona pelna
podstawowke, wyslano wiec wiekszosc hydraulikow na doszkolenie. Na
zajeciach z matematyki, nasz profesor zostal
poproszony do tablicy, gdzie padlo pytanie:
- prosze podac wzor na pole kola.
Profesor myslal, myslal, i zaczal wyprowadzac wzor.... jedna
tablica...druga tablica.....konczy wypisywac na trzeciej i wychodzi mu
wynik:  -pi*r^2  ( minus pi er kwadrat ) Mysli i mysli, ze cos nie tak,
nagle z sali slyszy jak połowa hydraulikow na sali podpowiada mu:
  - ZMIEN GRANICE CALKOWANIA!!!

;))))))))))))))

No i pozdrawiam...

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Spłuczkę
Marek 'marcus075' Karweta pisze:

Spłuczkę w łazience na poddaszu moim. Bo po spuszczeniu wody czasem się
nie zamyka i jak człowiek nie zauważy to się pół dnia z niej leje. :-/


Stary kawał: Profesorowi matematyki zepsuł się zlew. Wezwał hydraulika,
ten pogrzebał przy zlewie i zażyczył sobie 300zł. Profesor zdziwiony
zapytał, jak to możliwe, że hydraulik za jedną wizytę bierze tyle, ile
profesor za tydzień pracy, i jak można zostać hydraulikiem.

"No, proszę pana profesora, trzeba iść na specjalny kurs po ukończeniu
którego nabywa się prawa do wykonywania zawodu hydraulika"

Profesor zapisał się na ten kurs, pilnie uczył się o kolankach, rurach,
kluczach itp., aż nadszedł czas na lekcję matematyki (bo to, panie,
Europa i hydraulik tez musi mieć pojęcie o matematyce)

Pełna sala, prowadzący mówi:
"To teraz, proszę państwa, mały sprawdzian państwa wiadomości. O,
poproszę pana (wskazuje na profesora), proszę mi podać wzór na pole koła"

Profesor lekko zaniepokojony stwierdza, że wzoru nie pamięta (zajmował
się poważną matematyką, podstaw zapomniał) ale może go wyprowadzić.
Podchodzi do tablicy, bierze kredę i wyprowadza, ale wychodzi mu -pi er
kwadrat. Zdziwiony, liczy jeszcze raz (no bo widzi, że pole nie może być
ujemne) i wychodzi to samo. W tym momencie cała sala podpowiada:

"Zamień granice całkowania!" ;)

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Wazelina dla MENu


Raf256 wrote:
Jeżeli lekcja jest tak fatalnie prowadzona że dzieci z nudów piszą SMSy to
należy


Dzieci nie pisza esemesow z nudow. Dzieci sa przekonane, ze szycztem
inteligencji jest spryt i ze sobie poradza w zyciu i nie musza wiedziec
ile to jest Pi, jakie jest pole kola. Bo do obliczen jest komorka. Piac
tez nie musza umiec, bo pisha po wojemu orthografia swojom.

Dzieci pisza esemesy tylk dlatego ze moga.


a) zabrać komórki (wcale nie będą dzieci robić innych rzeczy tylko będą
słuchać nauczyciela wpatrzone jak w obrazek)


zabrac, to na dobry poczatek...


b) zrobić 10 minutową kartkówkę z tego co było przed chwilą


i tak 3 razy na lekcji?

;)

Uwazasz,ze lepiej wprowadzic 3 razy kartkowke, niz zabronic przynoszenia
komorek.

Jak myslisz, z czego dzieci beda sie cieszyc bardziej? :


c) mówić ciekawiej


powiedz ciekawie ile to jest 6 x 8


Jak dla mnie to b+c.


a tez, jak najbardziej.

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Koło ratunkowe - więcej matematyki?
Zbigniew Cofała pisze:


Abece wrote:

| Bartosz 'Seco' Suchecki wrote:

| | Ciekaw jestem jakie zadanka będą na obowiązkowej? Wyliczyć pole
| | trójkąta, pochodną i całkę?
| A co to jest pochodna? A co to jest całka?
| Już nie pamiętam, bo jakoś od czasu szkoły nie było mi to potrzebne...
| ...mam ten sam problem i zastanawiam się po uj mnie tego uczyli, skoro po
| kilku raptem latach od matury jest mi to kompletnie zbędne... Poszła na
| to kupa czasu i gówno z tego mam... gdyby tak pomnożyć czas mojej pracy x
| jej koszt to mógłbym wystawić temu państwu ciekawy rachunek... Z
| aarnotrawstwo....

Jest ci ta wiedza zbędna, bo jej nie posiadasz. Tak samo może powiedzieć
ochroniarz w supermarkecie że przecież nie potrzebuje znać języków obcych
więc niepotrzebnie go uczyli. Tylko że gdyby jakiś znał, to nie pracowałby
jako ochroniarz.


Wydaje mi się, że nie chodzi o to aby nie uczyć zupełnie.
Chodzi o to, aby przekazywać wiedzę która może się przydać w życiu
każdego człowieka. Matematyka i cyferki ćwiczą umysł więc trzeba sie jej
uczyć w szkole. Ale zdecydowanie więcej wykształconych obywateli będzie
wypełniało PITa, brało kredyt czy inwestowało kasę, niż obywateli
liczących w pracy całki, pochodne i pole koła.

Ja z matematyki wyniosłem baaardzo ważną rzecz. Obwód koła i liczba pi
jest mi niezwykle potrzebna do ustawiania liczników w moich rowerach ;-)
Seco

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Koło ratunkowe - więcej matematyki?


Chodzi o to, aby przekazywać wiedzę która może się przydać w życiu
każdego człowieka. Matematyka i cyferki ćwiczą umysł więc trzeba sie
jej
uczyć w szkole. Ale zdecydowanie więcej wykształconych obywateli
będzie
wypełniało PITa, brało kredyt czy inwestowało kasę, niż obywateli
liczących w pracy całki, pochodne i pole koła.


Oczywiście. Dlatego też całek, pochodnych, macierzy i całej reszty
należy uczyć głównie w dobrych szkołach, do których będą szli
obywatele zamierzający iść na studia techniczne bądź inne wymagające
rzeczowej metodologii, ewentualnie osoby żywotnie zainteresowane
innymi studiami (np.: mnie matematyka wyższa bardzo przydała się na
filologii). Przeciętny obywatel może iść do jakiejś szkoły zawodowej,
gdzie nauczy się przede wszystkim rzeczy praktycznych (czyli zawodu i
innych związanych z tym rzeczy).

Poza tym, moglibyśmy wprowadzić do szkół przedmiot poświęcony
praktycznym podstawom prawa, ekonomii i wypełnianiu PITów, ale co
będziemy kopiować "gópich hamerykanów".

Pozdrawiam

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Matematyka


| Liczenie całek, jest podobno prostsze od mnożenia, przekonywał mnie  
| niedawno
| jeden sześciolatek, który o pojęciu całki wyczytał podobno w "Misiu".
Ale do czego się przydaje?


Przydaje sie jak chcesz policzyc sobie pole kola ale zapomniales
akurat wzoru :)

Ale serio - 'zaawansowana' matematyka w postaci calek i rozniczek, czyli
tego na co mozna natknac sie jeszcze w liceum jest niezbyt przydatna.

Z podstawowa matematyka juz lepiej. Dodawanie, mnozenie, procenty
- trzeba umiec zadbac o swoje pieniazki.

Ztcp nikt nie zmusza do pisania akurat rozszerzonej matematyki.

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Wyjaśnienie problemu fizycznego


Marek Strzelecki wrote:
bardzo mnie rozbawiło:
-jakim cudem lokomotywa ciągnac 800 ton wagonów nie ślizga się na torach?
-przednie kółko ma małe a tylne duże,zawsze jest lekko pochylona do
przodu, to tak jakby ciągle z górki jechała


co stuka w pociagu?
aby wyjasnic to nalezy przeanalizowac budowe pociagu
pociag to zazwyczaj lokomotywa z wagonami
odrzucamy lokomotywe i wszystkie wagony za wyjatkiem jednego
wagon sklada sie ze skrzyni, zawieszenia i kol
nas interesuja kola, a wlasciwie kolo
wzor na pole kola to pi er kwadrat
er kwadrat odrzucamy i zamujemy sie pi
jak wiemy pi to jakies 3 z hakiem
i to ten hak stuka

zyga

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Wyjaśnienie problemu fizycznego


Zygmunt M. Zarzecki wrote:
wzor na pole kola to pi er kwadrat
er kwadrat odrzucamy i zamujemy sie pi
jak wiemy pi to jakies 3 z hakiem
i to ten hak stuka


To koła toczą się Polem? Aczkolwiek... coś w tym jest, może
trzeba Pola stuknąć, żeby się toczyć ;-)

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: O hydrauliku krótka historia...
Użytkownik Andrzej Lewandowski napisał:


Satry dowcip: [..]


spaliłes :)

Pewnego razu matematykowi zepsuł się kaloryfer. Zadzwonił po hydraulika.
Ten przyszedł, popukał postukał i naprawił uszkodzenie. Matematyk się
ucieszył, spytał o cenę. Hydraulik zażyczył sobie 300 zł.
- Panie, ale to połowa mojej pensji ? powiedział matematyk
- To gdzie pan pracujesz? ? spytał hydraulik
- Na uniwersytecie, jestem matematykiem
- Eeeee... nie warto. Chodź pan do nas. Postukasz, popukasz i zarobisz 3
razy więcej. Tylko przy zgłoszeniu niech pan poda wykształcenie
podstawowe, bo u nas wyższe nie jest najlepiej widziane ? poradził
hydraulik.
Matematyk zrobił jak mu radzono. Zarabiał 3 razy więcej, postukał,
popukał, żadnych problemów, żyć nie umierać ...
Ale wyszło zarządzenie, że należy podwyższyć kwalifikacje. Więc
matematyk musiał pójść na kurs dokształcający. Siedzi na lekcji w
klasie, pani nauczycielka zaczęła lekcję ? Zobaczmy, co pamiętamy z
matematyki. Jaki jest wzór na pole koła?
Padło na matematyka. Musiał iść do tablicy. Niestety matematyk wzoru
zapomniał, więc zaczął go wyprowadzać. Zapisał jedną tablicę, drugą i
wyszło mu minus pi*r^2. Ten minus mu się nie podobał więc zaczął
wszystko od początku, ale znowu wyszło to samo. Popatrzył więc na klasę
z nadzieją, że ktoś mu podpowie. A cała klasa szeptem: ?zmień granice
całkowania, zmień granice całkowania"...
:)))

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: duża pizza
Sly napisał(a):

[...]


| A w zyciu. Duza z telepizzy jest ze dwa razy wieksza od duzej z Verony.
Familijna z Verony ma 36 cm i jest dosc spora, poza tym niska cena przemawia
na jej korzysc. Ta z Telepizzy ma 72 cm ???


Ma cos ok 50 cm. Gdyby miala 72 cm to od 36 cm bylaby 4 razy wieksza ;)
Nie mowili w podstawowce o tym jak sie oblicza pole kola? ;PPP

j.

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: duża pizza
Użytkownik "januszek"
<janus@ktory.nie.lubi.spamu.dlatego.prosze.to.wyciac.irc.plnapisał w
wiadomości

Ma cos ok 50 cm. Gdyby miala 72 cm to od 36 cm bylaby 4 razy wieksza ;)
Nie mowili w podstawowce o tym jak sie oblicza pole kola? ;PPP


Mowili ale mysmy chyba mowili o srednicach a nie o polach powierzchni,
przynajmniej ja mowilem o srednicy. No a skoro mowilismy o srednicach to ja
porownywalem srednice wlasnie.

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Ach cóż za ciekawa grupa


| S= <Pi*r^2, mam na myśli koło, gdyż okrąg pola nie posiada...
| A koło, to zbiór punktów oddalonych od pewnego punktu nie więcej, niż
| o długość promienia. <definicja własna

to przykro mi ale nie wiem czy mam pewnosci ale to jest wzor na pole kola
tylko w pewnym szczegolnym przypadku


Moze do dyskusji wiele to nie wniesie, ale pozwolcie, ze sprostuje.
Podana definicja odnosi sie raczej do kuli, ktora moze istniec w przestrzeni
o dowolnej liczbie wymiarow. Podany wzor jest wzorem na pole kuli w
szczegolnym przypadku tzn. w przestrzeni dwuwymiarowej. Kula w takiej
przestrzeni to wlasnie kolo. Wszystko w zasadzie poprawnie, ale kula nie
kolo panowie, kula.

|   STANIK stan@kki.net.pl   <<<<


Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Ach cóż za ciekawa grupa
Hej!

STANIK <stan@kki.net.plw artykule news:389203c4@news.vogel.pl pisze...


| to przykro mi ale nie wiem czy mam pewnosci ale to jest wzor na pole kola
| tylko w pewnym szczegolnym przypadku
szczegolnym przypadku tzn. w przestrzeni dwuwymiarowej. Kula w takiej
przestrzeni to wlasnie kolo. Wszystko w zasadzie poprawnie, ale kula nie
kolo panowie, kula.


Ep... A może nie ma czegoś takiego, jak kwadrat, bo to sześcian foremny,
prostokąt <sześcianitp? Z tego co wiem koło to jedna z figur płaskich...
Dodam, że może i masz częściowo rację, ale w odniesieniu do płaszczyzny
przyjęto pewne nazwy.

Ja teraz mógłbym zapytać się, czy miałeś na myśli kulę domkniętą? ;-)

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: Ach cóż za ciekawa grupa


Ep... A może nie ma czegoś takiego, jak kwadrat, bo to sześcian foremny,
prostokąt <sześcianitp? Z tego co wiem koło to jedna z figur płaskich...
Dodam, że może i masz częściowo rację, ale w odniesieniu do płaszczyzny
przyjęto pewne nazwy.


Nie pisalem, ze nie ma czegos takiego jak kolo i nie neguje istnienia
kwadratow. Kwadraty definiuje sie inaczej niz szesciany, a co do kul to
sprobuj zastosowac podana przez Ciebie definicje do przestrzeni dwu- i trzy-
wymiarowej. W obu przyp. beda to kule choc pierwsza z nich nazywamy kolem.
Celem mojej wiadomosci bylo tylko uscislenie stwierdzenia:

| to przykro mi ale nie wiem czy mam pewnosci ale to jest wzor na pole kola
| tylko w pewnym szczegolnym przypadku
| czyli widzisz nie ma pewnosci nawet co do takich prostych spraw i jesli
| tak to rozumiesz to zgadzam sie ze nic nie jest pewne
| takze twoj wzor na pole kola


Chodzilo mi o to, ze rzeczywiscie jest to szczegolny przyp. wzoru, ale wzoru
na pole kuli(nie kola, dla kola jest to przyp. ogolny).
Rozwijajac stwierdzenie, ze nawet proste rzeczy nie musza byc pewne, podam
cytat z zajec z Analizy Matematycznej:
"kula, czyli kolo to wnetrze tego kwadratu" :-)


Ja teraz mógłbym zapytać się, czy miałeś na myśli kulę domkniętą? ;-)


Twoja definicja odnosila sie przeciez do kuli domknietej.  :-)

|   STANIK stan@kki.net.pl   <<<<


Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: supermatematyczna teoria ksRobaka, ciąg dalszy

:
: A prosta i okrąg też mają objętość?

taki np okrag posiada dodatnią dlugosc, zerową wysokośc i zerową szerokosc

wiec jego objetosc jest = 0, tak samo powierzchnia okregu jest = 0

pole kola jest dodatnie, pole okregu jest = 0

Przejrzyj resztę odpowiedziTemat: supermatematyczna teoria ksRobaka, ciąg dalszy

:
: Użytkownik "TEMPVS" <e@op.pl
: : Użytkownik "ksRobak" <ed_ro@gazeta.pl
: :
: : A prosta i okrąg też mają objętość?
:
: taki np okrag posiada dodatnią dlugosc, zerową wysokośc i
: zerową szerokosc
:
: wiec jego objetosc jest = 0, tak samo powierzchnia okregu
: jest = 0
:
: pole kola jest dodatnie, pole okregu jest = 0
:
: [TEMPVS]
:
: Wymiarów jest więcej niż 3.
: Chcesz mi napisać jak to będzie wyglądał odcinek
: w 123456778901234567890123456789 wymiarach?
: warto?
: |/  re:

wiec po co sie pytasz jak doskonale wiesz

albo inaczej wiesz to czy dopiero sie tego uczysz?

po 3 nikt nie ma pewnosci ze w wymiarze 3 odcinek ma objetosc = 0, w naszej przestrzeni ma v = 0,
jak to juz sie dowiedziales to zadawaj normalne pytania a nie takie glupie

Przejrzyj resztę odpowiedzi